MerlinX 17 lat na polskim rynku,
ponad 100 touroperatorów.
Polski  Italiano  Român  Lietuvos
Dostawcy  |  RODO  |  O nas   |  Kontakt  |  Język:
Logowanie:
XHotel
 
Informacje ogólne Zamów Ceny Dostawcy
Panel Administracyjny − konfiguracja Portalu Vacations CMS:

I Konfiguracja
1. Dodawanie i usuwanie afliatu
2. Profil Agencji
3. Konfguracja szablonu
4. Hotelarze
5. Konfiguracja płatności
6. Portale społecznościowe
7. Reklamy
8. Boxy ofertowe
II. PODŁĄCZENIE
1. FREE-install – jako odwołanie bezpośrednio do naszych serwerów
2. GATE – wyszukiwarka osadzona na Twojej stronie internetowej
3. Boksy ofertowe
I Konfiguracja
Aby skonfigurować własną wyszukiwarkę należy przejść do panelu administracyjnego. W tym celu logujemy się na stronie http://ibe01.merlinx.pl/panel/, używając loginu i hasła, które otrzymaliśmy przy zakupie usługi.
XFly Konfiguracja
1. Dodawanie i usuwanie afiliatu do góry
Przy pierwszym logowaniu należy zacząć od utworzenia nowego afliatu. W tym celu należy nacisnąć przycisk DODAJ znajdujący się w prawym górnym rogu.
XFly Konfiguracja
Następnie podajemy nazwę afliatu (prosimy nie używać znaków specjalnych – kropek, spacji, wykrzykników, nawiasów itp. oraz polskich liter; dozwolone są: litery, cyfry, myślniki, znak podkreślenia), aktywujemy Hotele i klikamy ZAPISZ.

Możemy stworzyć kilka różnych afliatów. Przy kolejnym logowaniu wystarczy wybrać afliat który chcemy edytować / konfigurować z listy znajdującej się w lewym górnym rogu panelu.

Aby usunąć afliat należy wybrać jego nazwę z listy afliatów, a następnie nacisnąć przycisk USUŃ.
XFly Konfiguracja
Po kliknięciu ikony OTWÓRZ skonfgurowana wyszukiwarka otworzy się w nowym oknie przeglądarki internetowej, gdzie możemy ją przetestować.
 
2. Profil Agencji do góry
2.1. Dane Agencji
Podaj podstawowe dane Agencji takie jak nazwa Agencji, a także inne dane teleadresowe. Ważne jest podanie adresu e-mail.
2.2. Profil IBE
W tej zakładce podajemy dane dotyczące wyszukiwarki m.in. na jakiej stronie zostanie ona umieszczona. Bardzo ważne jest podanie adresu url dla kroku 3 (formularz rezerwacyjny). Po konfguracji należy pamiętać o zapisaniu ustawień.
 • Adres strony www − adres strony, na której zostanie umieszczona wyszukiwarka
 • Adres podstrony z wyszukiwarką (dla GATE) − jeżeli jest inny niż strona główna
 • Adres podstrony z rezerwacją (dla GATE) − adres podstrony z formularzem rezerwacyjnym
 • Mail dla zgłoszeń − adres mailowy, na który będą wysyłane zgłoszenia ze strony
 • Język lokalizacji wyszukiwarki − język, w którym będzie obsługiwana wyszukiwarka
 • Ustawienie domyślnego kraju płatnika
 • Mapa − pokazuje lokalizację hotelu na 2 kroku
 • Ustawienia sugestera − ustawienia podpowiedzi dla wyszukiwarki
 • Wyszukiwanie 2-pokojowe − mozliwość wyszukiwania dwóch pokoi jednocześnie
 • Domyślna ilosć dorosłych − domyślna ilość osób w pokoju
 • Ilość ofert na stronę − ilość ofert prezentowanych na 2 kroku
 • Kolumna Boczna − umiejscowienie kryteriów wyszukiwania i filtrów na 2 kroku
 • Wyszukiwarka boczna − może być zwinięta lub rozwinięta
 • Postęp ładowania − pasek stanu wyszukiwania ofert
 • Filtry − mogą być zwinięte lub rozwinięte
 • Konfiguracja wyświetlanie filtrów − co mają zawierać filtry na 2 kroku
 • Domyślny filtr − domyślne sortowanie ofert
 • Dodatkowe informacje − mogą być zwinięte lub rozwinięte
 • Deeplink − możliwość wygenerowania linku do strony z ofertami
 • Ostatnio oglądane − obejrzane oferty
 • Reklama − mozliwość umieszczenia reklamy na 2 kroku
 • Ważne informacje − mogą być zwinięte lub rozwinięte
 • Społeczności − możliwość opublikowania ofert na portalach społecznościowych
 • Otwieranie okna z informacjami o hotelu − mogą być wyświetlane w tym samym lub nowym oknie
 • Szczegóły - wyświetlanie zakładek − poszczególne informacje mogą być zwinięte lub rozwinięte
 • Konfiguracja Własnego Serwera SMTP − możliwość konfigurowania poczty e-mail
2.3. Zgłoszenia
W tej zakładce możemy przeglądać zgłoszenia rezerwacji dokonane na naszej stronie.
3. Konfiguracja szablonu do góry
3.1. Kolory
W zakładce KOLORY ustawiamy kolory poszczególnych elementów korzystając z palety kolorów. Zmiany należy zapisać.
XHotel Konfiguracja
3.2. Szerokość
W zakładce SZEROKOŚĆ używając suwaka ustawiamy szerokość wyszukiwarki dopasowaną do własnej strony internetowej. Osobne ustawienie dla wyszukiwarki głównej (step 1) oraz dla pozostałych kroków (step 2-4). Uwaga, przy pozostałych krokach ustawienie dotyczy części głównej wyszukiwarki, bez fltrów i wyszukiwarki pomocniczej pionowej. Te dodatkowe elementy mają stałą szerokość. Po ustawieniu szerokości zmiany należy zapisać.
XHotel Konfiguracja
3.3. Ustawienia wyglądu
W zakładce tej możemy dokonać ustawień wyglądu wyszukiwarki:
 • Zaokrąglenia nagłówków − zaokrąglenie rogów wyszukiwarki
 • Zaokrąglenia pól − zaokrąglenie pól wyszukiwarki
 • Zaokrąglenia przycisków
 • Zaokrąglenia okienek − zaokrąglenie okienek z informacjami na 2 kroku
XHotel Konfiguracja
3.4. Teksty
Są to domyślne teksty wysyłane klientowi na maila. Teksty można edytować.
XHotel Konfiguracja
4. Hotelarze do góry
Lista dostawców hotelowych dostępnych w wyszukiwarce.
XHotel Konfiguracja
 

5. Konfiguracja płatności

do góry
Aby skonfigurować obsługę płatności dla wyszukiwarki, należy przejść do panelu konfiguracyjnego. W tym celu logujemy się na stronie htp://ibe01.merlinx.pl/panel/, używając loginu i hasła, które otrzymaliśmy przy zakupie usługi.

Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki "Profil Agencji", następnie wybieramy pod zakładkę "Płatności".

Możemy stworzyć dwie formy obsługi płatności: Płatność offline lub Płatność online.
Istnieje możliwość dodania odstępu pomiędzy rodzajami płatności.

6. Portale społecznościowe

Możliwość publikowania ofert na poszczególnych portalach społecznościowych.
XHotel Konfiguracja

7. Reklamy

do góry
Możliwość umieszczenia banerów reklamowych na 2 kroku wyszukiwania.
XHotel Konfiguracja

8. Boxy ofertowe

do góry
Do konfiguracji boxów ofertowych wykorzystujemy panel konfiguracyjny IBE. W nowej zakładce "Boxy ofertowe" możemy zapoznać się z aktualną listą zaprojektowanych już boxów, a także je modyfikować oraz tworzyć nowe.

8.1. Lista boxów

XHotel Konfiguracja
Na liście boxów widzimy:
 • aktualną nazwę boxa wraz z informacją, ile ofert znaleziono na podane w boxie parametry,
 • informację, czy box był gdzieś wykorzystywany w ciągu ostatniego miesiąca (aktywny),
 • informację o numerze identyfikacyjnym boxa, który wykorzystujemy przy implementacji,
 • przycisk umożliwiający skopiowanie parametrów boxa do nowego,
 • przycisk umożliwiający usunięcie danego boxa.

8.2. Modyfikuj Boxa

Edycja boxa umożliwia szeroki wachlarz ustawień. Ustawienia generacji boxa ograniczyliśmy do 4 elementów:
 • Nagłówek
 • Ogólny wygląd boxa
 • Wygląd ofert
 • Kryteria wyszukiwania ofert.
XHotel Konfiguracja
O wyglądzie nagłówka decydują następujące parametry:
 • "Typ nagłówka" − ogólna budowa tego elementu.
 • "Tytuł boxa" − zarówno nazwa boxa na liście jak i główny tekst widoczny u góry.
 • "Krój czcionki" − możliwość ustawienia stylu tekstu.
 • "Tytuł – rozmiar czcionki" − opcja zmiany rozmiaru tekstu w pikselach.
 • "Kolor tła nagłówka" − otwiera paletę barw nagłówka.
 • "Tytuł – kolor tekstu" − otwiera paletę barw tekstu tytułu.
Na ogólny wygląd boxa składają się poniższe parametry:
 • "Typ boxa" − decyduje o rodzaju wyświetlanego boxa. Można tu również wybrać tryb czystych danych tekstowych, który zaawansowanym użytkownikom pozwoli na stworzenie swoich własnych stylów prezentacji danych.
 • "Adres landing page" − należy tu podać stronę, na którą zostanie przekierowany użytkownik po kliknięciu w ofertę na boxie. Do adresu zostaną dodane parametry zawierające lotnisko wylotowe i docelowe klikniętej oferty.
 • "Zdjęcie główne" − tutaj wybieramy zdjęcie, które przy wytypowaniu odpowiedniego boxa będzie w nim zawarte. Proponowane rozmiary zdjęć posiadają wymiary szerokość : wysokość w stosunku 2 : 1.
 • "Typ ramki" − parametr decydujący o obramowaniu boxa.
 • "Grubość ramki".
 • "Szerokość boxa".
 • "Kolor ramki".
 • "Dodaj cień pod boxem".
Część "Wygląd oferty" decyduje w jaki sposób dane zostaną przedstawione na boxie. Parametry składające się na ten element to:
 • "Typ oferty" − wygląd lewej części oferty.
 • "Typ ceny" − wygląd prawej części oferty.
 • "Kategoria hotelu" − wybór sposobu wyświetlania gwiazdek
 • "Oferta − rozmiar czcionki".
 • "Cena − rozmiar czcionki".
 • "Tekst dodatkowy – rozmiar" − parametr decydujący o wielkości liter wszystkich elementów dodatkowych dla wybranych trybów wyświetlania ofert oraz cen.
 • "Krój czcionki".
 • "Oferta – wielkość liter" − sposób wyświetlania głównego elementu opisowego oferty.
 • "Cena – wielkość liter" − sposób wyświetlania cen.
 • "Typ separatora ofert" − określa styl linii oddzielającej oferty: ciągła, przerywana, kropkowana, brak linii.
 • "Kolor ikony gwiazdki".
 • "Kolor tekstu oferta".
 • "Kolor tekstu cena".
 • "Kolor tekstów dodatkowych".
 • "Kolor tła ofert nieparzystych".
 • "Kolor tła ofert parzystych".
 • "Kolor tła ofert – podświetlenie" − parametr decydujący o kolorze tła oferty, po najechaniu na nią myszką.
 • "Kolor linii separującej oferty".
Ostatnim elementem decydującym o wyświetlanym boxie są "Kryteria wyszukiwania ofert". Poprzez wykorzystanie tych opcji możemy zadecydować o ofertach wyświetlanych na boxie. Dwa rodzaje parametrów wchodzą w skład tego elementu.
 • "Ilość ofert w boxie" − maksymalna ilość ofert. Istnieje również możliwość użycia check boxa "Posortuj po cenie". Ten parametr zachowuje kolejność wyświetlanych ofert zgodnie z ustawioną kolejnością lub sortuje oferty po cenie.
 • "Język prezentacji" − język w jakim mają być prezentowane oferty
Pozostałe parametry w "Kryteriach wyszukiwania ofert" są indywidualne dla każdej oferty:
 • "Cel podróży" − wybieramy miasto, gdzie chcemy znaleźć hotele.
 • "Promień" − definiuje maksymalną odległość od centrum miasta.
 • "Goście" − ilość gości w pokoju.
 • "Tekst własny zamiast destynacji" − jeśli nie odpowiada nam proponowany tekst opisujący ofertę możemy go zastąpić własnym.
 • "Szukaj w terminie (od – do)" − parametr decydujący o tym, między którymi datami ma wystąpić wyszukiwany przez nas pobyt. Możliwe są dwa sposoby wypełnienia tych parametrów. Pierwszy to podanie konkretnych dat, natomiast drugi, bardziej dynamiczny, jest taki, iż wpisujemy liczbę dni od dnia dzisiejszego. Np.: wpisując 7 i 14 chcemy aby w momencie wyświetlania boxa pokazywał on oferty dostępne w dniach pomiędzy tą za tydzień a tą za dwa tygodnie.
 • "Ilość dni (od – do)" − w przypadku lotów w obie strony możemy wyznaczyć jak dużo dni ma minąć pomiędzy wylotem w jedną i w drugą stronę.
 • "Kategoria" − ilość gwiazdek.
 • "Ocena" − ocena gości.
 • "Wyżywienie" − wybieramy rodzaj posiłku.
 • "Cena maksymalna" − decyduje o wyświetlaniu lotów w przypadku, gdy cena przekroczy podaną wartość.

8.3. Dodaj nowy box

Z zakładki tej korzystamy gdy chcemy utworzyć całkiem nowy box ofertowy.
 
II Podłączenie
1. FREE-install − jako odwołanie bezpośrednio do naszych serwerów do góry
Przy tej opcji nie występuje opłata instalacyjna. Przy pomocy panelu konfiguracyjnego przygotowujemy wyszukiwarkę, w wyniku otrzymujemy link (opis rozdz. I, pkt. 5), który umieszczamy na własnej stronie internetowej w ramce lub jako hiperłącze do osobnej strony.
1.1. Podłączenie w ramce
Wstawiamy ramkę z wyszukiwarką na swoją stronę. Podajemy adres wygenerowany w panelu konfiguracyjnym np.
<iframe width="900" height="1000" frameborder="0" src="http://xhotel.merlinx.pl/nr-agencji/nazwa-afilatu/" ></iframe>
1.2. Wywołanie w osobnym oknie
Internauta klika link i zostaje przekierowany na stronę gdzie robi rezerwacje, (po kliknięciu linka użytkownik zobaczy stronę z samą wyszukiwarką).
 
2. GATE − wyszukiwarka osadzona na Twojej stronie internetowej do góry
Opcja GATE − podłączenie w języku programowania. Oferujemy pełne wsparcie dla PHP. Nie ma możliwość podłączenia do strony HTML. Wymagania co do serwera: PHP 5.2 z dostępnymi funkcjami:
- json_decode() http://www.php.net/manual/en/function.json-decode.php
- cURL http://www.php.net/manual/en/book.curl.php

W pierwszej kolejności wgrywamy na swój serwer dostarczoną przez nas bibliotekę hydra_gate.class.php, jest to biblioteka odpowiadająca za połączenie z naszym serwerem, (plik modyfikujemy tylko w przypadku gdy chcemy podłączyć wyszukiwarkę używając innego języka programowania niż PHP). Następnie umieszczamy w kodzie strony głównej (lub innej) wyszukiwarkę.
2.1. Osadzenie wyszukiwarki − krok 1 i 3
Decydujemy gdzie i czy chcemy umieścić poszczególne części wyszukiwarki (część główną, fltry, wyszukiwarka pomocniczą). Należy pamiętać, aby wszystkie instrukcje znalazły się w znacznikach języka PHP ( <?php ... ?> )

a) Na same samym początku pliku podłączamy bibliotekę która wgraliśmy wcześniej na serwer:

<?php require_once('hydra_gate.class.php'); ?>

UWAGA: Powyżej należy podać właściwą ścieżkę do pliku hydra_gate.class.php.
W tym pliku NIE należy podawać parametrów dotyczących kodowania przy wywołaniu biblioteki hydra_gate. Zwracana zawartość powinna być w kodowaniu UTF-8 (domyślne). Nie należy także dodawać żadnej innej zawartości do tego pliku.

b) W nagłówku dodajemy:

<?php $hydra_gate = new ef_gate('1496''IBEHotel');?>

OPIS PARAMETRÓW:
1. '1496' − jako pierwszy parametr podajemy swój numer agencji.
2. 'IBEHotel' − nazwa afiliatu − nazwa którą podaliśmy w panelu konfiguracyjnym.

c) Pobieramy fragmenty wyszukiwarki, które następnie przy pomocy funkcji getPart() będą wyświetlane na stronie:

<?php
    $hydra_parts 
= array('header','main''step');
    
$hydra_gate->fetchParts($hydra_parts);
?>


d) W sekcji HEAD dołączamy potrzebne pliki css i javascript:

<?php echo $hydra_gate->getPart('header'false);?>

Drugi parametr "false" oznacza brak opakowania części wyszukiwarki w dodatkowy blok (< div>), który akurat w nagłówku strony jest niepożądany.

e) W wybranych miejscach (gdzie chcemy) wyświetlamy część główną wyszukiwarki:

<?php echo $hydra_gate->getPart('main'); ?>
2.2. Osadzenie – krok 4 i 5
UWAGA: dla kroku czwartego, gdzie znajduje się formularz rezerwacji wymagane jest użycie serwera HTTPS (szyfrowana wersja protokołu HTTP) ze względu bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych min. Danych karty kredytowej podawanych przy płatności).

Krok 5 zawierający informację o potwierdzeniu rezerwacji także powinien być szyfrowany. Jeśli nie dysponujemy serwerem HTTPS użytkownik zostanie przekierowany na serwer MerlinX (opcja domyślna). Jeśli dysponujemy serwerem z prot. szyfrowanym tworzymy dodatkowy plik i osadzamy w nim wyszukiwarkę, w sposób analogiczny jak w pkt 2.1.

Bardzo ważne jest podanie adresu url do tej strony z formularzem w panelu konfguracyjnym:
 • Profil Agencji
 • Profl IBE
 • Adres podstrony z rezerwacją (dla GATE)
2.3. Rozpoznanie etapu wyszukiwania
Dodatkowo dostępnym elementem jest aktualny nr kroku. Pozwala on dzięki instrukcji warunkowej zmieniać zawartość naszej strony w zależności od etapu wyszukiwania, np. Pokazanie lub ukrycie boksów promocyjnych na 1. kroku wyszukiwania, gdzie mamy więcej miejsca na dodatkową treść.

<?php
    
if ($hydra_gate->getPart('step'false) == 1)
    { 
        
//instrukcje do wykonania w kroku 1, np. box ofertowy:
        
echo $hydra_gate->getPart('mxBox_1');
    }
?>


W przypadku sprawdzania kroku wyszukiwania także nie potrzebujemy dodatkowego opakowania (bloku < div>) elementu.
3. Boksy ofertowe do góry
Boksa możemy zaimplementować na dwa sposoby, w zależności od tego, czy na stronie jest zainstalowana wyszukiwarka hoteli.
3.1. Implementacja boksów na stronie z wyszukiwarką Hoteli
Dodanie boksów ofertowych do strony, na której zaimplementowana jest już wyszukiwarka jest bardzo proste.

Podczas wykonywania instrukcji podłączenia z pkt. 2.1 tego rozdziału, w kroku 3 (wyszczególnienie elementów wyszukiwarki, które chcemy pobrać z serwera) podajemy także ID boksów, które będziemy chcieli umieścić na stronie:

<?php $hydra_parts = array('header','main','step''mxBox_XX'); ?>

Gdzie:
 • "mxBox_" to przedrostek oznaczający boks ofertowy,
 • "XX" to ID z panelu IBE.

Po wykonaniu kolejnej instrukcji:

<?php $hydra_gate->fetchParts($hydra_parts);?>

Możemy już wykorzystać boksa w dowolnym miejscu na stronie.

W analogiczny sposób jak inne części webgate, umieszczamy go w kodzie PHP lub HTML z dodanymi znacznikami PHP:

<body>
    ...
    <?php echo $hydra_gate->getPart('mxBox_1'); ?>
    ...
</body>
3.2. Implementacja boksów na stronie bez wyszukiwarki Hoteli (PHP)
Jeśli nie posiadamy wyszukiwarki na stronie, potrzebujemy bezpośrednio odpytać o boxy, np. tak:

<?php
    $searchEngineURL 
'http://hydra.merlinx.eu/agent/1496/twojewycieczki-hotel/htl';
    
$boxes = array('mxBox_1''mxBox_2');
    
$params = array(
        
'parts' => implode(','$boxes),
        
'gate' => 'hd3' );
    
$c curl_init($searchEngineURL http_build_query($params));
    
curl_setopt($cCURLOPT_ENCODING'gzip');
    
curl_setopt($cCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
    
$rescurl_exec($c);
    
curl_close($c);
    if (!empty(
$res))
    {
        
$result json_decode($restrue);
    }
?>
<?php
    
echo '<div id="mxBox_1" class="mxContent">'.$result['mxBox_1']    ['content'].'</div>';
?>


Gdzie poszczególne parametry to:
 • $searchEngineURL – adres wyszukiwarki z panelu IBE
 • $boxes – id boksów ofertowych z panelu IBE
XHotel Konfiguracja
3.3. Implementacja boksów na stronie bez wyszukiwarki Hoteli (JavaScript)
Boksy ofertowe mogą być wyświetlone bez użycia języka PHP, dzięki wykorzystaniu odpowiedniego skryptu JavaScript. Aby to zrobić, musimy wcześniej przygotować miejsce dla boksów, np. tworząc w HTML bloki (div) lub komórki tabeli z określonymi parametrami id:

<tr>
    <td class="htlBox" id="htlBox1"></td>
    <td class="htlBox" id="htlBox2"></td>
    <td class="htlBox" id="htlBox3"></td>
</tr>


Mając przygotowane miejsce, możemy pobrać skryptem zawartość boksów z serwera. Skrypt powinien być umieszczony przed zamknięciem tagu </body> w kodzie HTML.

<script type="text/javascript">
    /* id's of prepared HTML box containers */
    var     elemId = 'htlBox1,htlBox2,htlBox3', agnNr = 1496, afname = 'twojewycieczki-hotel', id = 'mxBox_19,mxBox_20,mxBox_22';
    
    function reloadBox() 
    {
        document.write('<script src="http://hydrabox.merlinx.pl:10080/' + agnNr + '/' + afname + '/?jsoncallback=getBoxes&parts=' + id.replace(',', '%2C') + '&xflughy=' + Math.random() + '"></scr' + 'ipt');
    }
        
    function getBoxes(parsed)
    {
        var ids = id.split(','),
            divs = elemId.split(',');
        for (var x = 0; x < ids.length; x++) 
        {
            document.getElementById(divs[x]).innerHTML=parsed[ids[x]].content;
        }
    }
    reloadBox();
</script>


Należy zwrócić uwagę na parametry, które muszą zostać ustawione:
 • elemId – ID elementów HTML, w których umieszczone będą boksy
 • agnNr – nr agencji,
 • afname – nazwa afiliatu
 • id – ID boksów z prefixami (prefiksy boksów ofertowych to "mxBox_"). Ważne aby ilość boksów była równa ilości elemId
Jesteś tutaj: Strona główna > XHotel > Konfiguracja Podziel się na Facebook'u