FLY RWD

Panel Administracyjny − konfiguracja RWD Flight:

I Konfiguracja szablonu

Aby skonfigurować widgety należy przejść do panelu konfiguracyjnego. W tym celu logujemy się na stronie http://vcms.eu/admin, używając loginu i hasła, które otrzymaliśmy przy zakupie usługi. Po zalogowaniu przechodzimy do konfiguracji.

Vacations CMS Konfiguracja

1.Tworzenie i usuwanie szablonu

Przy pierwszym logowaniu należy zacząć od utworzenia nowego afiliatu. W tym celu należy nacisnąć przycisk DODAJ na dole strony.

Następnie podajemy nazwę afiliatu (prosimy nie używać znaków specjalnych – kropek, spacji, wykrzykników, nawiasów itp. oraz polskich liter; dozwolone są: litery, cyfry, myślniki, znak podkreślenia) oraz wybieramy jeden z dostępnych szablonów.

Możemy stworzyć kilka różnych afiliatów. Przy kolejnym logowaniu wystarczy wybrać afiliat który chcemy edytować / konfigurować, z listy utworzonych szablonów.

Aby usunąć afiliat należy nacisnąć przycisk SKASUJ przy szablonu, który chcemy usunąć.

Vacations CMS Konfiguracja

 2.Kopiowanie afiliatu

Istnieje możliwość stworzenia kopii już istniejącego afiliatu. Aby wykonać kopię należy wpisać nazwę nowego afiliatu i domenę (tymczasowo można wpisać cokolwiek, a właściwą domenę uzupełni się po zakończeniu konfiguracji)

3. Historia zmian

Dokonane zmiany możemy śledzić przy pomocy funkcji „Historia zmian (tu możesz cofnąć dokonane zmiany)”. Zmiany możemy cofnąć wybierając odpowiedni rekord według daty i klikając w przycisk “Cofnij zmianę do tego miejsca”. Historia trzyma rekordy do roku wstecz.

II Zarządzanie stroną

Po kliknięciu KONFIGURUJ ukaże się nam panel zarządzania / edycji szablonu wraz z podglądem strony.

1.Zmień szablon
Użyj tej opcji jeśli chcesz zmienić szablon który edytujesz.

2. Konfiguracja ogólna


2.1. Dane Agencji                                                                                        

Miejsce, w którym można wprowadzić dane biura, dane kontaktowe, zdjęcie biura, komunikatory oraz skonfigurować serwer SMTP, który jest niezbędny do otrzymywania zgłoszeń ze strony oraz wiadomości z sekcji „Szybki kontakt”.

2.3 Klucz Google Maps API

Zapraszamy do obejrzenia instrukcji dotyczącej utworzenia klucza Google: https://www.facebook.com/merlinxpl/videos/169399597709285/

2.3. Ustawienia globalne

2.4.Nazwa domeny

Podaj nazwę domeny, na której umieszczona będzie strona, domena będzie brana pod uwagę przy podłączaniu portali społecznościowych.

2.4.Favicon
Ikona, która pojawia się z przodu, na karcie z otwartą stroną WWW.

2.5.Nie pokazuj info o cookies
Włącza lub wyłącza informacje o cookies na stronie

2.6.Zabezpieczenia przed atakiem robotów
Włącza lub wyłącza kod CAPTCHA dla funkcji Szybki kontakt i formularza rezerwacyjnego.

2.7.Kod HTML
Można dodać własne skrypty/kody HTML np. podłączyć Google Analytics.

1. Zaloguj się na konto Analytics.
2. Kliknij Administracja.
3. Wybierz konto w menu w kolumnie KONTO.
4. Wybierz usługę w menu w kolumnie USŁUGA.
5. W kolumnie USŁUGA kliknij kolejno Informacje o śledzeniu > Kod śledzenia.

 • Twój identyfikator śledzenia i numer usługi wyświetla się na górze strony.
 • Informacje o śledzeniu aplikacji są wyświetlane w obszarze Śledzenie aplikacji mobilnych – za pomocą pakietu SDK.

Fragment kodu śledzenia (Kod śledzenia Analytics to fragment kodu JavaScript, który zbiera i wysyła dane z witryny do Analytics) do Twojej witryny jest wyświetlany w obszarze Śledzenie witryny.

2.8.Dodaj wyskakującą reklamę
Dodaj adres do pliku z reklamą, która otworzy się automatycznie po wejście na stronę.

W tej sekcji można też: ustawić format daty, domyślną stronę w przypadku wystąpienia błędu, włączyć autoryzację logowania się do strony, ustawić auto ładowanie wyników wyszukiwania

2.9. Język strony

Można wybrać języki oraz waluty które będą prezentowane strona. Istnieje również możliwość wyboru domyślnego języka strony, domyślnej waluty oraz włączenie wyświetlania flagi wybranego języka i symbolu walut. Aby przetłumaczyć teksty na inne języki, należy przejść do „Edycji tekstów”.

3. PARAMETRY OFERT

3.1. Ustawienia ogólne

Konfiguracja wyszukiwarki samolotów

 1. Wybór dostawców, których oferty mają wyświetlać się na stronie.
 2. Wybór filtrów do listy wyników (decydujemy, czy i jakie filtry pokażemy).
 3. Funkcja „historia wyszukiwania” w wyszukiwarce, przy wyborze trasy lotu.
 4. Decydujemy o wyglądzie szczegółów oferty (które elementy pokażemy, które pokażemy w opcji zwiniętej, a które rozwiniętej, a które całkiem schowamy).
 5. Decydujemy, czy korzystamy z płatności online.
 6. Możemy dodać własnę reklamę, która pokaże się w momencie, gdy system będzie wyszukiwał oferty (między krokiem 1, a 2).
 7. Możliwość włączenia rezerwacji miejsca w samolocie (jeśli linia lotnicza udostępnia taką opcję)
 8. Informacja o dacie do kiedy bilet musi zostać wystawiony
 9. Informacja o ilości wolnych miejsc w samolocie
 10. Dodanie dodatkowych warunków własnych, które widoczne będą w formularzu rezerwacyjnym

Vacations CMS Konfiguracja

3.2. Parametry domyślne

Lista domyślnych kryteriów wyszukiwania ofert.

3.3. Parametry własne

Lista stworzonych kryteriów wyszukiwania ofert, które zostały użyte na stronie.

4. STYL STRONY

4.1. Kolory

W zakładce „KOLORY” istnieje możliwość wybrania gotowych schematów lub indywidualnych kolorów dla poszczególnych elementów. Zmiany należy zapisać.

Vacations CMS Konfiguracja

4.2. Wygląd ogólny

Ustawienia dotyczące zaokrąglenia poszczególnych elementów na stronie oraz Zoom na foto (zbliżenie obrazka po najechaniu kursorem myszki dla interaktywnych elementów).

4.3. Zaawansowane

Istnieje możliwość dodania własnych styli CSS poprzez dodanie reguł.

5. KONFIGURACJA UKŁADU

W tej zakładce dodajemy widgety i ustalamy ich położenie na stronie.UWAGA: w wyszukiwarce samolotów mamy możliwość pozycjonowania także elementów kroku drugiego, aby to zrobić należy w pierwszej kolejności otworzyć listę wyników, a następnie wybrać w menu „Konfiguracja układu”.

Vacations CMS Konfiguracja

Możemy zmienić pozycje poszczególnych modułów, decydować, czy domyślnie mają być zwinięte, czy rozwinięte lub całkiem je usunąć. Co ważne – możemy ustawić inny wygląd dla dużych monitorów i inny dla urządzeń mobilnych.

Vacations CMS Konfiguracja

6. OPTYMALIZACJA SEO

Można tu zoptymalizować swoją stronę i uczynić ją bardziej widoczną w sieci, aktywując poszczególne elementy. Wpisana nazwa biura będzie widoczna na zakładce w przeglądarce, a słowa kluczowe ułatwią wyszukanie strony (znaczniki META).

Vacations CMS Konfiguracja

Przyjazne linki. Możliwość dodania własnych nazw dla linków.

Vacations CMS Konfiguracja

7. HOSTING PLIKÓW

Zarządzaniem plikami na serwerze (np. umowy, dokumenty podróży).

Vacations CMS Konfiguracja

8. UPRAWNIENIA

Konfiguracja uprawnień dla poszczególnych widgetów/postron.

9. PRZEJDŹ DO STRONY

Przechodząc do podglądu strony, można na bieżąco śledzić wprowadzone zmiany.

III Konfiguracja elementów

Aby edytować dany element, należy wybrać ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu elementu.

WYSZUKIWARKA

Wyszukiwarkę można skonfigurować według własnych upodobań, zaczynając od własnej nazwy całego elementu (Nazwa wyszukiwarki).

Następnie należy przejść do konfiguracji poszczególnych zakładek. W pierwszej kolejności podając nazwę zakładki i typ wyszukiwarki (RWD Flight). Następnie kryteria wyszukiwania oraz kolejność w jakiej mają być ułożone.

Lista dostępnych pól jest przedstawiona w formie niebieskich kafelków. Niektóre parametry mają kilka opcji np. „Uczestnicy”, gdzie mamy do dyspozycji 7 kategorii wiekowych, które możemy wstawiać pojedynczo lub zgrupowane pod polem „Uczestnicy”. Aby pola były zgrupowane należy wstawić pole „Uczestnicy”, a poniżej wszystkie kategorie które mają być pokazane po kliknieciu w Uczestników np.

FlyRWD

co daje efekt:

Wśród pól znajdziemy takżę:

– przycisk „Więcej opcji”, jeśli go wstawimy pola wstawione poniżej będą domyślnie ukryte (dostępne po rozwinięciu „Więcej opcji”)

– pole „etykieta”, umożliwiające dodanie tekstu opisującego pole lub grupę pól

W tej zakładce decydujemy również jak domyślnie mają być sortowane wyniki w step2 oraz ustawiamy parametry wyszukiwania (ograniczenia danych).

DOSTĘPNE WIDGETY DODATKOWE:

1. Box oferty
Podajemy nazwę boxu, dodajemy zdjęcie, wpisujemy nazwy własne i ustawiamy parametry wyszukiwania ofert.

FlyRWD

2. Promobox slider

Jest to box w którym w formie pokazu slajdów, można umieścić odnośnik do ofert z systemu, bądź do zewnętrznych treści. Istnieje możliwość określenia czasu wyświetlania danego slajdu, wysokości oraz położenia przycisków nawigacyjnych. W konfiguracji zawartości boxa, należy wybrać obrazek, wpisać tekst, który ma się wyświetlać, rozmiar, kolor oraz styl tekstu, a także położenie tekstu w boxie.

Vacations CMS Konfiguracja

UWAGA: aby dodać cenę, walutę, itp. trzeba kliknąć we wstawiony tekst i wybrać EDYTUJ, otworzy się edytor tekstu z dostępnymi opcjami dodatkowymi. Można wybrać kilka opcji, rozdzielając je spacjami.

Wybierając opcję „Wstaw link” istnieje możliwość dodania odnośnika do gotowego linka lub zewnętrznej strony. Następnie należy wybrać czy link ma się otworzyć w bieżącym oknie czy jako nowa karta.

Alternatywnie, wybierając funkcję „Oferty z systemu” można skorzystać z uprzednio utworzonych parametrów oferty bądź stworzyć nowe parametry.

Aby wyświetlić w boxie zewnętrzną treść, w edycji boxa należy wybrać zakładkę „Wstaw link”, a następnie wkleić adres strony, do której klient zostanie przekierowany po kliknięciu w box oraz zdecydować czy strona otworzy się w obecnym oknie bądź jako nowa karta.