RODO

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przygotowaliśmy niezbędne procedury z tym związane oraz poinformowaliśmy wszystkich naszych agentów MERLINX, MDS, VCMS oraz VIBE o wdrożeniu zmian zgodnych z nowymi regulacjami.

Zmiany dotyczą możliwości prezentowania i przekazywania danych, które w sposób jednoznaczny definiują daną osobę oraz obejmują kilka pól i modułów w systemie rezerwacyjnym. Polityka ochrony danych osobowych definiuje, że to Organizator Turystyki jest Administratorem danych osobowych oraz określa w jaki sposób ma chronić te dane osobowe.

MERLINX dostosowując się do wymagań ochrony danych Organizatorów Turystycznych/ Administratorów wprowadziło zmiany: wyłączenie widoczności nazwisk dla rezerwacji zrealizowanych, autoryzację eksportu danych osobowych do systemów CRM oraz przedstawienie pól związanych z danymi osobowymi zgodnie z wymogami Operatorów/ Administratorów.

Poniższe punkty uległy zmianie od 25.05.2018 r.:

 • Lista rezerwacji – widok danych osobowych będzie ograniczony, zależnie od Organizatora/ Administratora i jego polityki ochrony danych osobowych;
 • Szczegóły rezerwacji – widok danych osobowych będzie zależny od Operatora/ Administratora;
 • Eksport listy rezerwacji – widok danych osobowych będzie zablokowany;
 • Newsletter – moduł zostanie całkowicie wyłączony;
 • Maska rezerwacyjna – widok danych osobowych będzie też zależny od polityki ochrony danych osobowych Organizatora/ Administratora;
 • E-Płatności – widok danych osobowych będzie ograniczony;
 • Koszyk – wyłączenie możliwości wpisywania danych osobowych;
 • Autoryzacja Eksportu rezerwacji do CRM – aby nadal mieć możliwość eksportowania rezerwacji z MERLINX z danymi osobowymi, Agent będzie musiał uzyskać pisemną zgodę od Organizatora. Jeżeli nie będzie miał takiej zgody, po 25.05.2018 system będzie eksportował rezerwacje bez danych osobowych;
 • IBE linki – wyłączenie możliwości wpisywania danych osobowych;
 • Aneks Agent – MERLINX, VCMS, MDS, VIBE – Agent otrzyma formularz/ aneks do podpisu celem przekazania zgody na przetwarzanie danych.

Informacje i webinaria.

Wszystkie niezbędne informacje zamieszczamy na naszej stronie https://www.merlinx.pl w zakładce RODO oraz przeprowadzamy prezentacje online po wdrożeniu zmian.

Ekspedient/konsultant.

Zmiany wymagają też, aby każdy użytkownik systemu logował się na swoim indywidualnym koncie. Dlatego użytkownicy, którzy nie posiadają konta ekspedienta/konsultanta proszeni są o pilne jego założenie.

Dokładamy wszelkich starań, aby wprowadzane zmiany nie utrudniały Państwu i nam codziennej pracy, jak i proces wdrażania przebiegł bardzo płynnie i sprawnie.


W związku z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się informacjami, dzięki którym będziemy mogli pozostać w kontakcie.

Informujemy, iż Elektroniczne Systemy Sprzedaży Sp z o.o. jest właścicielem serwisów www.merlinx.pl i przetwarza Państwa dane osobowe . Dane te były pozyskane na podstawie podpisanych umów, zgłoszeń do podłączeń do Touroperatorów.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Elektroniczne Systemy Sprzedaży Sp. z.o.o Z Administratorem można kontaktować się pisemnie pod wskazanym adresem ul. Skarbowców 115/6, 53-025 Wrocław  lub na email: [email protected]
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod wskazanym adresem lub email: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie na podstawie art. 6 ust. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:
  – dostępu, sprostowania, usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  – ograniczenia, przenoszenia i sprzeciwu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  – oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 6. Informujemy, że więcej informacji znajduje się na stronie https://www.merlinx.pl/polityka-prywatnosci/

Nie musicie Państwo podejmować żadnych działań i mamy nadzieję, iż w dalszym ciągu pozostaniemy w kontakcie. Oczywiście osoby chcące wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości od nas mogą to zrobić wysyłając maila z tematem: Rezygnacja z otrzymywania wiadomości na adres: [email protected]