Support

Szanowni Państwo,
przypominamy o odesłaniu dwóch podpisanych egzemplarzy umów / aneksów.

WAŻNE! Prosimy o dołączenie poniższych dokumentów do umowy:
1. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu REGONu i NIPu.
2. W przypadku spółek z o.o. – kserokopię postanowienia sądu o wpisie do Rejestru Handlowego (KRS).
3. W przypadku podmiotów innych niż spółki z o.o. – kserokopię zaświadczenia o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

W celu przyśpieszenia podłączenia do systemu prosimy o podanie listy organizatorów z którymi macie Państwo podpisane umowy.

Umowy (pliki PDF):


Umowa partnerska − system rezerwacyjny MerlinX (płatne użytkowanie dla wszystkich organizatorów dostępnych w MerlinX)
Umowa partnerska − system rezerwacyjny MerlinX (wersja edukacyjna)
MDS − Umowa partnerska na korzystanie z Webservice’u ofert turystycznych
Aneks − wyszukiwarka biletów lotniczych w systemie rezerwacyjnym MerlinX
Aneks − WEBService GetBookings
Aneks − VIBE – Vacations IBE
Aneks − VCMS – Vacations CMS
Aneks − opinie TripAdvisor
Aneks − SlideMax
Zgoda na przesyłanie faktur w formacie PDF
MDS − wzór raportu do rozliczeń rezerwacji
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do aneksu Vacations CMS i Vacations IBE