News – nowość w module porównywania ofert

Do modułu ofertówek została dodana możliwość zapisywania szablonów. Pracę można rozpocząć od kliknięcia w koło zębate w lewym górnym rogu. Następnie należy wprowadzić nazwę dla nowego szablonu i kliknąć w “Zapisz”.

W zakładce “Wygląd oferty” dodane zostały nowe stemple dla ofertówek: Philadelphia, Manhattan, Wembley, Brooklyn, Chelsea.

Po zaznaczeniu pola “Stempel” i kliknięciu w okienko konfiguracji pokaże się panel edycji.

Różnorodność stylów, kolorów i możliwości wyboru. Do każdej z ofert można dodać inny stempel, w innym kolorze lub użyć tego samego dla wszystkich. 
Konfigurację należy potwierdzić kliknięciem w przycisk “Zapisz”.

Nowości także w zakładce “Cena”. Po zaznaczeniu pola “Układ i kolorystyka” oraz kliknięciu w okienko konfiguracji można określić kolor ceny lub zestawienia cenowego oraz wskazać jej położenie na ofertówce.
Wybór należy potwierdzić kliknięciem w przycisk “Zapisz”.

Wszystkie zmiany pojawią się w ofertówce po kliknięciu w pole “Podgląd”.
Chcąc zapisać skonfigurowany wzór ofertówki na stałe należy ponownie wybrać koło zębate w lewym górnym rogu i kliknąć w “Zapisz”.