Signal Iduna – dodatkowe ubezpieczenie od rezygnacji

Drodzy Agenci

do modułu ubezpieczenia została dodana oferta Signal Iduna Rezygnacje z produktem Bezpieczne Rezerwacje. Jest to nowy, rozbudowany produkt dla osób oczekujących ochrony przed skutkami finansowymi rezygnacji z podróży lub jej przerwania.

Atrybuty produktu:

  1. Zwiększona lista zdarzeń, z powodu wystąpienia których ubezpieczony może zrezygnować z podróży;
  2. Wydłużenie czasu na zakup polisy, gdy do wyjazdu pozostało więcej jak 30 dni – Klient ma aż 14 dni na zakup polisy;
  3. Możliwość zawarcia polisy na okres aż 3 lat;
  4. Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową wynajmu pojazdu, czarteru jachtu czy biletów na wydarzenie kulturalno-rozrywkowo-sportowe;
  5. Rozszerzona definicja osoby bliskiej, o pradziadków, prawnuki, wnuki, ojczyma, macochę oraz pasierbów;
  6. Dodatkowe świadczenia i klauzule.

Jak rezerwować: 

Ważne, że dodanie klauzuli działa obecnie na zasadzie koszyka. Także jeśli Klient będzie chciał zakupić polisę z rozszerzeniem np.: 

– o choroby przewlekłe – powinien wybrać linijki: rezygnacja z podróży super i jej przerwanie + klauzula zaostrzenia choroby przewlekłej

– o obowiązkowej kwarantannie – powinien wybrać linijki: rezygnacja z podróży super i jej przerwanie + klauzula izolacji obowiązkowej kwarantanny 

Natomiast rezygnacja z podróży super i jej przerwanie CP + CQ zawiera już w sobie obie te klauzule

Wasz Zespół MerlinX