Dyn@mite

Przyszłość turystyki, którą planujesz już dziś

To odpowiedź na najnowsze trendy na rynku turystycznym, czyli na dynamiczne pakietowanie. Coraz więcej ofert turystycznych tworzonych jest dynamicznie przy użyciu wielkich bazy danych, gdzie oferty są kalkulowane w czasie rzeczywistym.  

Dyn@mite to produkt, który umożliwia dynamiczne łączenie różnorodnych usług turystycznych i prezentowanie ich w formie gotowych pakietów turystycznych. Jako organizator możesz elastycznie podchodzić do swojej oferty, budować ją i zmieniać na bieżąco, zgodnie z wymogami rynku, nawet w środku sezonu. Na Twoją ofertę mogą składać się produkty różnych dostawców obecnych w systemie MerlinX, a także własne usługi, które możesz włączyć do systemu.

Spakietowane w Dyn@mite oferty mogą być prezentowane w systemie MerlinX do sprzedaży agencyjnej (B2B), jak i na stronach www, zarówno własnej, jak i partnerów korzystających z naszych rozwiązań (B2C). Stworzyliśmy dwa modele dynamicznego pakietowania ofert, na których organizator może oprzeć swoje rozwiązania biznesowe:

1. Pierwszy to tak zwany model niemiecki, oparty na prepakietowaniu ofert. W tym modelu system zasilany jest wcześniej danymi na temat przelotów, hoteli, ubezpieczeń, transferów i innych usług. W momencie wyszukiwania ofert przez agenta/klienta system przeszukuje aktualnie dostępne dane i składa je w pakiety po czym prezentuje oferty. Gdy agent/klient wybierze jedną z ofert, do dostawców usług są wysyłane zapytania na żywo i sprawdzana jest dostępność oraz cena każdego ze składników. Jeśli cena/dostępność się zmieniła agent/klient otrzymuje stosowny komunikat. Zaletą tego systemu jest możliwość jednoczesnego przeszukiwania milionów kombinacji, tak jak byśmy przeszukiwali tradycyjne oferty turystyczne.

2. Drugi z modeli, zwany amerykańskim działa „na żywo”. Tzn. w momencie wciśnięcia przez klienta „szukaj” wysyłane są od razu zapytania do dostawców o aktualnie dostępne usługi. Zaletą tego rozwiązania jest uzyskiwanie oferty od razu z najświeższymi danymi. Klient musi jednak od razu określić daty i kierunek swojego wyjazdu, stąd zwany jest on systemem „point2point”. Zaletą tego modelu jest szersza gama dostawców, z którymi może pracować organizator, ponieważ nie wymaga on dostarczania danych do systemu MerlinX.

Ważną cechą systemu Dyn@mite jest możliwość zautomatyzowana części procesu rezerwacyjnego. W panelu zarządzającym pakietowaniem możemy określić u których dostawców ma się dokonywać rezerwacja automatyczna. Dzięki temu w momencie w którym agent/klient dokonuje ze swojej strony rezerwacji pakietu system zakłada u poszczególnych dostawców prawdziwe rezerwacje, blokując w ten sposób miejsca i cenę.

Uzupełnieniem automatyzacji procesu rezerwacyjnego jest możliwość podłączenia płatności online, która daje dodatkowo gwarancję dokonania wpłaty przez klienta już w momencie dokonania rezerwacji. Jest to niezwykle ważne w procesie rezerwowania biletów lotniczych tzw. lowcostów, które jak wiadomo są bezzwrotne.