Dyn@mite

I Logowanie

Aby skonfigurować reguły należy zalogować się do panelu konfiguracyjnego. W tym celu należy wejść na stronę merlinrwd.merlinx.pl i z niej zalogować się za pomocą haseł które otrzymaliśmy po zakupie usługi.

II Zakładanie reguł

Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki Dyn@mite a następnie Reguły. Aby założyć nową regułę po prawej stronie naciskamy przycisk. Dodaj Regułę Zakładanie reguły podzielone jest na kilka sekcji, które powinny zostać uzupełnione.

1. Ogólne ustawienia

W ogólnych ustawieniach definiujemy jakiego regionu dotyczy reguła którą ustawiamy. Istotne jest to że jedna reguła może dotyczyć tylko jednego regionu. Uzupełniamy daty obowiązywania reguły oraz definiujemy dostępne długości pobytu. Dodatkowo ustalamy czy reguła działa na zasadach point2point czy z danych cache.

2. Źródła danych

W źródłach danych uzupełniamy poszczególnych dostawców którzy będą dostępni przy ustawianiu części składowych reguły. Lista dostawców jest dostępna tutaj.

3. Usługi dodatkowe

W każdej regule możemy zdefiniować jakie usługi dodatkowe będą zawarte w pakiecie. Same usługi zakładane są w oddzielnym module usług dodatkowych. Aby dodać nową usługę naciskamy Dodaj nową pozycję . Następnie w nazwie wybieramy usługę którą chcemy wstawić do pakietu oraz wpisujemy marżę jaka ma być liczona dla usługi. Możemy także zdefiniować czy dana usługa ma być widoczna na wydruku oraz w szczegółach rezerwacji. Ustalamy również czy jej cena ma być wliczana do podstawy wyliczenia prowizji agenta.

4. Opcja

Poszczególne reguły mogą mieć ustawione różne warunki co do przyjmowania rezerwacji opcjonalnych. Zaznaczając checkbox włączamy możliwość zakładania opcji. Dodatkowo ustalamy jak długo opcja jest ważna oraz na ile dni przed wyjazdem może być zakładana.

5. Zaokrąglanie cen

Możemy również ustawić zaokrąglanie cen. Do wyboru są dwie możliwości zaokrąglania cen “W górę” gdzie zaokrąglanie jest do pełnych złotych. Druga możliwość “W górę do wartości” ustawia zaokrąglanie do wartości ustawionej w polu “Wartość zaokrąglania”. Definiujemy także czy zaokrąglanie ma być do ceny całkowitej lub ceny za osobę.

6. Marża

Dostępne są trzy rodzaje ustawienia marży dla zdefiniowanej reguły.
* Per usługa: marża jest definiowana osobno dla poszczególnych składników pakietu,
* Kwota: marżą będzie zdefiniowana kwota w wybranej walucie,
* Marża: będzie obliczana procent marży od poszczególnych składników pakietu,

Dodatkowo wybieramy grupę prowizyjną po jakiej będzie naliczana prowizja od marży.

7. Przeloty – Wybierz lotniska wylotowe/docelowe i linie lotnicze

Aby zdefiniować reguły samolotowe wchodzimy w Dodaj Regułę i ustalamy warunki dotyczące samolotów.
Wprowadzamy lotniska wylotowe (może być wiele w jednej regule lotów) oraz docelowe (może być zawsze tylko jedno w jednej regule lotów).
W polach Czas wylotu i przylotu możemy zdefiniować preferowane godziny przelotu.
Żeby podróż nie trwała zbyt długo możemy określić jej maksymalny czas (liczony wraz z czasem przesiadek, podawany w godzinach). Domyślnie ustawione jest 60h i jest to maksymalny zakres, jaki może być ustawiony.
Definiując dni tygodnia określamy w jakich dniach będą wyloty – jeśli zostawimy to pole puste, oznacza to loty w dowolnym dniu.
Wpisując operatora ustalamy czy będziemy korzystać z przelotów rejsowych (XSAB) lub przelotów lowcost (XTVC/XTVF) lub innych dostawców w przypadku czarterów. W liniach lotniczych wyszczególniamy jakie linie lotnicze mają być brane pod uwagę w regule.

Reguły dotyczące pakietowania z cache określają jakiego rodzaju pakiety będą tworzone w systemie. Następnie możemy określić priorytet przy łączeniu samolotu czy ma być brana pod uwagę najniższa cena czy czas przelotu. Określamy również ilość maksymalnych przesiadek przy przelocie.

Jeżeli w punkcie 1.6 jest wybrana marża “Per usługa” możemy zdefiniować marżę dla samolotów w pakiecie lub poza pakietem czyli na sam przelot. Ustawiamy również w jaki sposób jest naliczana prowizja agenta.

Następnie możemy określić wartości dotyczące bagażu zawartego w pakiecie. Ustawiamy bagaż podręczny oraz rejestrowany wybierając odpowiedni checkbox. Dalej wpisujemy wagę oraz cenę bagażu.

Oprócz bagażu zawartego w pakiecie możemy zdefiniować dwa rodzaje bagaży dodatkowo płatnych, które klient może wybrać w momencie zakładania rezerwacji. Po wybraniu “Dodaj nową pozycję” mamy możliwość wyboru jakiego typu bagaż zakładamy (podręczny czy rejestrowany) określamy również daty obowiązywania od do. Osobno zakładamy bagaże na samoloty wylotowy tam i z powrotem wybierając kierunek lotu. Wprowadzamy ilość bagażu, jego wagę i wymiary oraz ceną za osobę. Także czy ma być naliczona prowizja dla agenta czy bagaż powinien zostać automatycznie zarezerwowany do pakietu.

8. Dostawcy hotelowi- wybierz dostawców i warunki zakwaterowania

Definiując dostawców hotelowych wybieramy Dodaj Regułę gdzie możemy wprowadzić dane dotyczące dostawcy. W polu Organizator wpisujemy kod organizatora dla którego wprowadzamy parametry. Kody są ustalane przy ustawianiu importu danych. Oznaczamy czy ma nie być naliczana prowizja oraz czy obiekty dostawcy mają być widoczne jako na dojazd własny. Jeżeli w punkcie 1.6 jest wybrana marża “Per usługa” zaznaczamy checkbox “Twój zarobek” i ustawiamy marże dla obiektów w pakiecie oraz poza pakietem czyli na dojazd własny (jeżeli takie będą występowały).

9. Wybrane hotele – Ogranicz do wybranych hoteli

Domyślnie nie są wybrane żadne hotele. Klikając na otworzy się lista obiektów od wcześniej zdefiniowanego dostawcy. Z tej listy wybieramy hotele które chcemy aby wchodziły w skład pakietów przez wybranie checkboxa “W pakiecie” oraz “Z samolotem i transferem”. Jeżeli obiekty mają się wyświetlać na dojazd własny powinien zostać oznaczony także taki checkbox.

10. Ubezpieczenie – wybierz dostawców i rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenie jest wymagane do stworzenia oferty dynamicznej. Bez jego zdefiniowania oferta nie pojawi się w systemie. Zaczynamy od wprowadzenie kodu dostawcy, nazwy ubezpieczenia oraz kodu usługi. Następnie wprowadzamy wartość ubezpieczenia za osobę dorosłą, dziecko i niemowlę. Definiujemy także walutę w jakiej wpisane ceny mają być prezentowane. Podobnie jak we wcześniejszych modułach określamy rodzaje oferty w jakich ubezpieczenie ma być łączone. Możemy ustalić czy ma być naliczana prowizja od ubezpieczenia oraz ustalamy wysokość marży jeżeli w punkcie 1.6 wybraliśmy marżę per usługa.

11. Transfer – Wybierz dostawców i rodzaje transferów

Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń transfery są wymagane do stworzenia oferty. W zależności od liczby wpisanych dostawców hotelowych w punkcie 1.8 do każdego z nich powinien zostać założony osobny transfer. Definiujemy kod dostawcy, nazwę oraz kod transferu (różny dla kolejnych pozycji). Następnie ustalamy promień (wyrażany w kilometrach), który zdefiniuje zasięg tego konkretnego transferu. Promień jest liczony w linii prostej od lotniska docelowego do hotelu. Możemy założyć kilka transferów dla jednego dostawcy, jeżeli ich cena jest różna w zależności od dystansu. Wprowadzamy cenę dla dorosłego, dziecka i niemowlęcia oraz ustalamy walutę. Możemy również ustalić czy ma być naliczana prowizja dla agenta oraz wysokość naszej marży, jeżeli w punkcie 1.6 wybraliśmy marżę per usługa.