Dyn@mite

1. Czy mogę ustawić więcej reguł do regionu?
Tak. Do danego regionu można ustawić więcej reguł, ale jedna reguła może obejmować tylko jeden region.

2. Reguła którą wprowadziłem jest oznaczona na czerwono na liście reguł. Co to oznacza?
Jest to reguła nieaktywna. Po najechaniu kursorem na nią pojawi się komunikat wyjaśniający przyczynę nieaktywności

3. Jakie daty i długości pobytu powinny być wpisane w regule?
Daty sezonów które chcemy pakietować, jest to informacja dla systemu w jakich datach powinna być tworzona oferta. Trzeba też podać minimum jedną długość pobytu. Jest ona mierzona pomiędzy wylotami: startowym i powrotnym.

4. Pakietowanie point2point oraz pakietowanie z cache. Co powinienem wybrać?
Mixowanie point2point to pakietowanie na żywo bez użycia danych wstępnych (cache). Jest dostępne w sprzedaży b2c. Oferta jest pakietowana dopiero po określeniu przez Agenta/Klienta konkretnej daty oraz miejsca wyjazdu. Pakietowanie przy użyciu cache pozwala na wyszukanie większej ilości terminów i miejsc bez określania szczegółowych parametrów przez Agenta/Klienta. Jest dostępne zarówno do sprzedaży b2c jak i b2b.

5. Co powinno się znaleźć w polach dotyczących sekcji „Źródła danych”?
W polach są wpisywane kody dostawców usług. Jeżeli dostawców jest więcej ich kody są oddzielane przecinkiem, ale bez spacji (np. XTVF,XSAB).

6. Dlaczego nie mogę w regule wybrać założonej przeze mnie usługi dodatkowej?
Do wyboru pojawiają się tylko te usługi, które przy zakładaniu zostały zdefiniowane jako usługi zawarte w pakiecie.

7. Czy mojej oferty mogą być rezerwowane jako opcje? 
Tak. Dla każdej reguły/regionu można ustawić indywidualny czas ważności opcji oraz ilość dni przed wylotem do kiedy można założyć opcję.

8. Czy niepotwierdzone opcje są automatycznie anulowane?
Nie, data opcji podana jest tylko informacyjnie, ale opcje muszą zostać anulowane przez operatora.

9. Jakie kierunki są aktualnie dostępne?
Dostępne są te kierunki, które są w danym momencie skanowane u dostawców. Lista przykładowych kierunków tanich linii lotniczych są dostępne w tym miejscu. Skanowane kierunki są ustalane z operatorami i utrzymywane na podstawie realnej sprzedaży.