RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), po dniu 25.05.2018 eksport danych zrealizowanych rezerwacji będzie anonimizowany. Pełny dostęp do danych będzie możliwy tylko po uprzedniej akceptacji danego Touroperatora.

Wiadomość ta jest adresowana również do Agentów posiadających dostęp do serwisów push/pop – moduł bookingexport w MDSWS V3, getbookings.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do nas, podpisanej przez osobę upoważnioną, zgody na eksport rezerwacji do systemu CRM. Wypełniony formularz prosimy odesłać w formie skanu na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres:

Elektroniczne Systemy Sprzedaży Sp. z o. o.

ul. Skarbowców 115/6, 53-025 Wrocław.

Zgoda na eksport listy rezerwacji.pdf

W przypadku sieci agencyjnych prosimy o przysłanie listy biur, na które Touroperator wyraża zgodę.

Dodatkowo informujemy, że dostęp do w/w serwisów wymaga użycia protokołu HTTPS chroniącego integralność i poufność danych.