RODO

Czy lista rezerwacji będzie blokowana?
Nie, lista będzie nadal widoczna, ale w zależności od Touroperatora, dane osobowe mogą być anonimizowane (np zamiast imienia i nazwiska będą dane XXX/XXX). 

Dlaczego nie można logować się do systemu hasłami administratorskimi?
Hasła główne, administratora nadal będą funkcjonować z tym, że po zalogowaniu będzie można tylko wyświetlić zakładkę ADMIN. Zgodnie z RODO nie można logować się do systemu anonimowo. Należy logować się na swoich indywidualnych hasłach ekspedienta. 

Kogo obowiązuje konieczność otrzymania zgody na eksport listy rezerwacji?
Wszystkich Agentów korzystających z funkcji pobierania danych Klientów do CRM lub pobierających listę rezerwacji do pliku csv. 

Do kogo ma być wysłany formularz o zgodę na eksport listy rezerwacji do CRM?
Do wszystkich organizatorów, z którymi biuro podróży współpracuje. 

Kto do MerlinX może odesłać zgodę od touroperatora na eksport listy rezerwacji:
Biuro podróży jeżeli wcześniej dostanie zgodę od organizatora, albo bezpośrednio do MerlinX taką zgodę może wysłać touroperator. 

W jakiej formie ma być odesłana podpisana zgoda na eksport listy rezerwacji: 

Pocztą tradycyjną na adres:
Elektroniczne Systemy Sprzedaży Sp. z o. o. 
Adres: ul. Przyjaźni 66/1, 53-030 Wrocław 

lub zeskanowany pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]